Dôležitá zmena týkajúca sa CZ SMS brán, ktorá mení platobný postup.


Dňa 27.4. 2018 vstúpi do platnosti nová SMS brána s novými cenovými hladinami. Stará brána týmto dňom zaniká!
Konkrétne zmeny sa týkajú cenových hladín a nového čísla pre platby.

Upozorňujeme, že tieto  zmeny sa týkajú všetkých užívateľov, ktorí si dobíjajú kredity prostredníctvom SMS CZ OFFLINE. To znamená, že ak si dobíjate kredity z Českej Republiky cez SMS, táto zmena sa Vás dotýka. To isté platí aj pre ľudí, ktorí majú nastavené VIP pre Českú Republiku.

Nový formát SMS, pomocou ktorého sa dobíjajú kredity:

GSP id suma na cislo 90210
Príklad pre SMS tvar: GSP 50620 25 

Nové cenové hladiny:

 • 25 Kč
 • 40 Kč
 • 60 Kč
 • 99 Kč
 • 249 Kč

Nový formát pre VIP SMS:

 • GSP ID SUMA PRO {premenná}
 • Číšlo: 90210

Na vyššie uvedené číslo budú môcť Vaši hráči zasielať VIP SMS. 

 AKO POSTUPOVAŤ PRI VYTVORENÍ NOVEJ SMS BRÁNY?

Ak chcete využívať nové SMS brány, učiniť tak môžete vytvorením nového VIP v záložke VIP. Ako  možnosť si vyberte SMS CZ NEW. Prechod na nové SMS brány odporúčame uskutočniť čo najskôr.

Nové dáta pre Vaše VIP:

 • Názov VIP: Výber je len na Vás (Napr. NOVE VIP)
 • Cena VIP: Jedna z nových cenových hladín (napr. 99)
 • Počet dní: Ten je takisto na vás
 • Tvar SMS: Takisto ako predtým (napr. {nick})

Serverové callbacky zostávajú tak, ako boli predtým. Tie si môžete prekopírovať z Vašej starej VIP brány.