V tejto novinke nájdete meno výhercu sľúbeného tabletu.


Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili súťaže. Dohromady ste batohy otvorili až 1 033 krát. Bol rozdaný kredit v celkovej hodnote 530 €! Záznam z losovania a meno výhercu nájdete vo videu.