Ku dňu 19.11.2014 boli aktualizované Všeobecné obchodné podmienky. Zmeny platia od 1.1.2015.
Zmeny platia od 1.1.2015 se zpětnou účiností.