Dňom 1.4.2014 už nebude možné platiť vkladmi na účet číslo 2405816859/0200 (VÚB), za pochopenie ďakujeme.


-