Ku dňu 11.12.2013 boli aktualizované Všeobecné obchodné podmienky. Zmeny platia okamžite.


-