Koniec leta a prázdnin sa (bohužiaľ*) blíži a na jeho spestrenie sme sa rozhodli vyhlásiť ďalšiu súťaž o kredit, tentoraz v celkovej hodnote až 650 €. Update: Víťazi vyžrebovaní.


Ku každému dobitiu kreditu počas priebehu akcie dostanete bonus vo výške 20%, to znamená, že ak si dobijete kredit v hodnote napr. 10 €, s bonusom 20% dostanete kredit 12 €, čiže 2 € zdarma. Tento bonus platí na akékoľvek dobitie kreditu, vrátane VIP platieb.

Okrem tohto budú všetci zákazníci, ktorí si počas priebehu akcie dobijú kredit (neplatí pre VIP platby), zaradení do žrebovania o nasledovné ceny:
1x kredit 200 €
1x kredit 100 €
1x kredit 50 €
10x kredit 20 €
20x kredit 5 €

Pri žrebovaní platí jednoduché pravidlo - čím väčší kredit si zákazník dobije, tým väčšiu šancu má. To však neznamená, že s malým dobitím kreditu nemáte šancu. Aj pri platbe 1 € existuje šanca na víťazstvo hlavnej ceny. V prípade viacerých platieb sa celková suma spočítava.

Akcia prebieha od 17.8. 00:00 do 4.9. 23:59. Výhercovia budú vylosovaní a ohlásení najneskôr 9.9.

Update: Víťazi boli vyžrebovaní nasledovne:

200 EUR: 54771
100 EUR: 63926
50 EUR: 64275
20 EUR: 60511, 63922, 63567, 64174, 63296, 53539, 63858, 54048, 63828, 62926
10 EUR: 58687, 52113, 63800, 64273, 63620, 63180, 63767, 60744, 63985, 60580, 60310, 62603, 60328, 63875, 58234, 60673, 64139, 59733, 55342, 63391

Gratulujeme!

Pre uplatnenie výhry je nutné, aby nás výherca kontaktoval na podpore, kredit bude následne pripočítaný.