Nové VIP so sebou prináša mnoho zmien.


Medzi najhlavnejšie z nich považujeme:
-    Testovacia SMS
-    Vlastný tvar SMS
-    PayPal platby
-    Celkové zrýchlenie procesu vytvorenia VIP až po jeho používanie
-    Redesign panelu -> odteraz MARKET (dostupný na adrese www.crew.sk/vip/market/buy/VASE_ID)

Príklad:
http://www.crew.sk/vip/market/buy/57714

Čo sa starého VIP týka je stále dostupné v Menu -> Staré VIP avšak budeme radi ak premigrujete na nové. :-)

V blízkej budúcnosti chceme VIP rozširovať a inovovať v tomto smere. K tomu nám môžete pomôcť aj vy napísaním ticketu čo by ste privítali. Každý dobrý nápad bude odmenený!

Dúfame, že si nové VIP užijete.