Vitajte na stránke, kde si môžete kúpiť VIP k herným serverom.

Portál:
YouCore.eu
Webstránky:
Kontakt:
+421950492806
Všetky prípadné reklamácie riešte na horeuvedenom kontakte.
Forma platby

Správa od predajcu:


Každý zákazník (hráč/ka), pri zakúpeni kreditu do systému vymedzuje obsah tohto Zmluvného vzťahu medzi YouCore.eu a zákazníkom (ďalej len Zmluvný vzťah). Aktivácia je podmienená odoslaním dobrovoľnej čiastky na internetovej stránke www.youcore.eu. Po odoslaní čiastky je v hlavíčke vystavený kredit (kredit - virtualne peniaze) ihneď po úspešnom zaplatení. Všetky odoslané peniaze sú dobrovoľné prispievanie na chod portálu a týmto z našej strany ich nie je možné vrátiť späť. Každý zákazník je vopred upovedomený o týchto podmienkach ešte pred platbou.